enjoy your free space..

2012 წელი და ასტრონომია

ჩვენი პლანეტა დედამიწა არ წარმოადგენს იდეალურ სფეროს, მისი პოლარული რადიუსი (6356,78 კმ) ეკვატორულ რადიუსზე (6378,14 კმ) ნაკლებია, მზის და მთვარის არათანაბარი გრავიტაციული ზეგავლენის შედეგად, დედამიწის ღერძი ირხევა ( მაგ. 1). პროცესიონალური რხევის პერიოდი შეადგენს 26000 წელს (მაგ.2) ამის გამო დედამიწის ღერძი ”მიუთითებს სხვადასხვა ვარსკვლავზე”. თუ დედამიწა ამჯამად მიუთითებს პოლარულ ვარსკვლავზე,მაშინ 5000 წლის წინ იგი მიუთითებდა ალფა (დრაკონის) ვარსკვლავზე , ხოლო 8000 წლის შემდეგ მიუთითებს ვეგაზე.

პროცესიონალური მოძრაობა პასუხს აგებს ბუნიობის და ნაბუნიობის მდებარეობის ცვლილებაზე. (მაგ.3) ძველმა ასტრონომებმა ამოხსნეს პროცესიონალური მოძრაობა თანავარსკვლავედების გადაადგილების მიხედვით და გამოთვალეს , რომ ციკლის ხანგრძლიობა უტოლდება 25600-დან 26000-მდე წელს. ეს იმას ნიშნავს, რომ მზე, რომელიც აღნიშნავს გაზაფხულის ბუნიობას , გვევლინება თევზის თანავარსკვლავედში, 500 წლის შემდეგ შედის მერწყულის თანავარსკვლავედში,გაივლის ზოდიაქოს 12 თანავარსკვლავედს, დაახლოებით 26000 წლის შემდეგ მზე ისევ ამოვა თევზის თანავარსკვლავედში.

ასტრონომია 2012 წელი

ნაბუნიობის პროცესიის გაცნობიერების პროცესმა მსოფლიო ეპოქაში არაერთი ლეგენდა თუ მითი წარმოშვა. ნაბუნიობის მდებარეობის ცვლილებას თანავარსკვლავეთიდან თანავარსკვლავედში, განსხვავებული კულტურის მატარებლები აღიქვამდნენ,როგორც ახალი ეპოქის ნიშანს(New Age). იმ პერიოდს, როდესაც მზე შედიოდა მშვილდოსნის ნიშანში, მშვილდოსნის ეპოქას უწოდებდნენ. როდესაც თევზებში შედიოდა -თევზების ეპოქას და ა.შ. ბევრმა ცივილიზაციამ იცოდა ამ ციკლის შესახებ და შეჰქონდათ იგი თავიანთ კოსმოგონურ კონცეფციებში. თითოეულიმა კულტურამ აღწერა ცოტა არ იყოს განსხვავებული ინტერპრეტაცია და მნიშვნელობა, თუმცა თითოეული მათგანი თანხვდებოდა ციკლის მნიშვნელობაზე, როგორც სიცოცხლის ევოლუციის ციკლზე, რომელიც გავლენას ახდენდა სხვადასხვა ფორმების განვითარებაზე.

პროცესიონალური ციკლი l 2012 წელი

მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს რწმენა დამყარებული იყო ასტრონომიულ ციკლზე: ყოველ 72 წელიწადში მზე ბუნიობისა და დღე-ღამ ტოლობის დროს , დაგაადგილდება თანავარსკვლავედში ერთ გრადუსზე, როგორც საათის ისარი. ერთის მხრივ ასეთ კოსმოსურ საათებში, ისრის მოძრაობა განისაზღვრება მზის ამოსვლის

მაიას ტომის  კალენდარი

მაიას ტომის კალენდარი

ადგილმდებარეობით ბუნიობისა და დღე-ღამ ტოლობის დროს, ამასთანავე ციფერბლატი წარმოდგენილია შედარებით მუდმივი თანავარსკვლავედებით. ცოდნით შეიარაღებულებმა, შევხედოთ როგორ აღწერს პროცესიის ციკლს კოსმოლოსიაში მაიას ტომი.როგორ თანხვედრაა მათ კალენდართან და კონკრეტულად ბოლო წელთან მაიას კალენდარში – 2012. ჩვენთვის ცნობილი ცივილიზაციებიდან მაიას ტომს ჰქონდა
შედარებით დიდი განვითარებული ცოდნა ასტრონომიაში. მათ შეეძლოთ ეწარმოებინათ ასტრონომიული გამოთვლები ათასი წლით წინ და ადრე. მათ შექმნეს ვენერას ციკლური კალენდარი ერთი დღის სიზუსტით (!) 500 წელიწადში და დაბნელების ფუნქცინირებადი ცხრილები.

მათ გამოითვალეს მზის წელიწადი ოთხი ნიშნის სიზუსტით. რათა ეწარმოებინათ დამაჯერებელი გამოთვლები ისინი ადგენდნენ მათემატიკის რთულ სისტემას, განმუხტვისა და ნულოვანი მასის კონცეფციის გამოყენებით. ევროპა კი ამ დროს შუა საუკუნეებში იყო. მოცემულ სტატიაში მაიას ტომის ასტრონომიულ ნაშრომებზე ზოგად საუბარს მოვრჩებით და გადავალთ კონკრეტულ კონცეფციებზე, რომლებიც კავშირშია მათ კალენდართან და 2012.21.12 თარიღის მნიშვნელობასთან. თუ ჩვენ შეევხედავთ რიცხვს, დავინახავთ რომ იგი ზამთრის ნაბუნიობის თარიღია. მოდით, უფრო კარგად გავერკვიოთ ამ საკითხში. ცნობილია, რომ სხვადასხვა კულტურაში ახალი წელი სხვასასხვა თარიღით დგინდება. ძველ შუამდინარეთსა და ბაბილონში ახალი წელი იწყებოდა გაზაფხულის ბუნიობისას. ისრაელში ახალი წელი შემოდგომის ბუნიობას ემთთხვეოდა, ამ დროს ჩრდილოეთ ევროპაში ახალწელს ზამთრის ნაბუნიობისას აღნიშნავდენ. ჩვენ ყველანი ვინარჩუნებთ ამ სპეციფიურ საახალწლო ტრადიციას, თუმცა ვამატებთ დღეების გარკვეულ რაოდენობას, რათა ახალი წელი იწყებოდეს 1 იანვარს.

მაიას ტომის საიდუმლოებანი

მაიას ტომის საიდუმლოებანი

ამ ტრადიციის კონტექსტში, ზამთრის ნაბუნიობა- 21 დეკემბერს აღინიშნებოდა, როგორც მზის დაბადების დღე. ესაა ყველაზე მოკლე დღე და ყველაზე გრძელი ღამე წელიწადში. ყველაზე გრძელი ღამე, როდესაც ყველაფერი გვეჩვენება დაშეშებული და უსულო,ბუნების ბნელი ძალები ძალაუფლებას იგდებენ ხელთ. ამ უსასრულო ღამის სიღრმეებიდან იბადება მზე. ამ მომენტიდან სინათლის ძალა იზრდება და დღეებიც სულ იზრდება და იზრდება.ზამთრის ნაბუნიობა ბადებს ახალ მზეს, იწყება ახალი წელი.მზე თითქოს უბრუნდება თავის ჩვეულ მდგომარეობას და აგრძელებს თავის მოგზაურობას ეკლიპტიკაზე.

მზის ამოსვლა 21 დეკემბერს იწოდებოდა მზის პირველ ამოსვლად და ახალი წლის დაწყება ფაქტიურად დროის დაწყების აღნიშვნა იყო. ამ ფაქტების გაცნობის შემდეგ, გავარკვიოთ 2012 წლის ზამთრის ნაბუნიობა, რატომ არის ასეთი მნიშვნელოვანი თარიღი. მაიას კალენდარში ამ დღეს სრულდება 5200 წლიანი ციკლი. ამ დღეს ადგილი ექნება იშვიათ ასტრონომიული მოვლენს, რომელიც ხდება 26000 წელიწადში ერთხელ. 2012 წელს ზამთრის ნაბუნიობისას მზე გაივლის გალაკტიკის ცენტრის ღერძზე. 2012
წელს დაიწყება ახალი გალაკტიკური წელი, 26000 მზის წელიწადის ხანგრძლივობით. გალაკტიკური საათის მაჩვენებლები იქნებიან ნულოვან წერტილში და დაიწყება ახალი პროცესიონალური ციკლი.

ირმის ნახტომი


ირმის ნახტომი (რძიანი გზა)

-რძიანი გზის გალაკტიკა რატომ არის ასეთი მნიშვნელოვანი? ერთ-ერთი გავრცელებული ჰიპოთეზის თანახმად, მზის სისტემა წარმოიშვა ირმის ნახტომის ცენტრში. გალაკტიკის დიამეტრია 70000 სინათლის წელიწადი, დაახლოებით 400 მილიარდამდე ვარსკვლავი კონცენტრირებული მის ცენტრალურ უბანში.

Milky Way

თანამედროვე ხელსაწყოების საშუალებით არაერთი ინფორმაცია იქნა მიღებული ჩვენი გალაქტიკის ცენტრზე, რომლებსაც ასტრონომების უმეტესობა ინტერპრეტაციას უწევს შემდეგნაირად: გალაქტიკის ცენტრში განთავსებულია მასიური შავი ხვრელი. რას წარმოადგენს გალაქტიკის ცენტრი ენერგეტიკული და დროით-სივრცითი ასპექტით, ამაზე თავის მტვრევას არ ვაპირებთ. უძველესი მაიასათვის ირმის ნახტომი წარმოადგენდა უზარმაზარ კოსმოსურ მატერიას, რომელმაც დასაბამი მისცა სიცოცხლეს.
Центр Галактики

Внутри центральной выпуклости («Central Bulge») существует нечто, выглядящее как темный коридор, известный как “темный разрыв”. Майя называли его разными именами, наиболее часто использовался термин «движение во время родов» («birthing pace»). Начинает складываться цельная картина, не так ли?

Учитывая важность 2012 года в календаре майя, было вычислено что этот год указывает на период времени, когда Солнце во время Зимнего Солнцестояния проходит через задник темного разрыва, «Галактического Родового Канала» в центральной выпуклости. Солнце как бы заново рождается из Галактического Лона…

Заявление о расположении Солнечной системы относительно Галактического центра может вызвать некоторую настороженность, ибо точно вычислить пересечение осей весьма непросто, особенно учитывая колоссальные расстояния. Однако если взглянуть на звездное небо над, к примеру, Симферополем 21.12.2012 в 11:11 утра по Гринвичу6 (это время прохождения Солнцем эклиптики и, соответственно, Зимнего Солнцестояния), то можно увидеть на заднем фоне контур Млечного Пути. Исходя из этого, можно признать, что качественно идея вполне справедлива, если, конечно, программа вычисления положения звезд, которой мы воспользовались7, не делает ошибок.

Advertisements

One response

  1. mariami

    arc ise sashishi yofila es 2012 weli,rogorc megona…:)
    mshvenieri statiaa.
    iqneb cota meti ram getqvat maias tomebis civilizaciaze?!

    მარტი 10, 2010, 9:24 PM

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / შეცვლა )

Connecting to %s